(c) SIG
De Wetenschap van Leven

Het is nodig om goed na te denken over de vraag: “Wat is leven?”.
Het antwoord is in feite simpel: het is het leren omgaan met Vrije Keuze”.
Het is mogelijk om in ons lichaam aan te geven waar Vrije Keuze is te vinden: tussen de cellen.
Door dit te begrijpen en te beschrijven, krijgen we een wetenschapshap van Leven, die we ook kunnen gebruiken voor Genezing en werken met Bewustzijn.

In de Wetenschap van Leven, onderzoeken we dus ook de wetenschapper.
We onderzoeken zelfs wat wetenschap zelf is.
Wetenschap een organisch sociaal proces.
Dat wat in de wetenschap gebeurt, is gebaseerd op wat we be-leven in ons lichaam.

Het is hoog tijd om tot een wetenschap van leven te komen.
Op dit moment worden mensen nog beschouwd op basis van modellen die werden ontwikkeld door het bestuderen van materie.
De wetenschap die daarvoor werd ontwikkeld ontdekte dat materie is opgebouwd uit moleculen, opgebouwd uit atomen, die een vorm van informatie zijn; in formatie.
Dat betekent dat we de opbouw van het universum moeten opvatten als informatie in formatie; een vorm, en vormsel, van bewustzijn.

Klassieke wetenschap gaat nog steeds uit van de kenmerken van Dode materie.
Dode materie heeft géén Vrije Keuze.
“Herhaalbaarheid, Verifieerbaarheid en Voorspelbaarheid” zijn daarvan teken.
Dat betekent echter (“Actie + Reactie = NUL”): er is géén verandering.

Leven is gekenmerkt door veranderlijkheid.
Vrije Keuze is een gegeven van leven.
In ons leven leren we omgaan met het beoefenen van Vrije Keuze.
Het effect van die leerervaring noemen we bewust-zijn.

Het theoretisch onderzoek van de Wetenschap van Leven wordt op de Holoversity gedaan.
Laboratorium onderzoek wordt in het (Holoversity) Visions lab gecoördineerd.
Cursussen worden verzorgd door SIG, de Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen.
De publicaties zijn te vinden op Science of Life.

    Omdat dit onderzoek van belang is voor de hele mensheid, worden de publicaties gedaan in de huidige gemeenschappelijke taal van de wetenschap, Engels.

[Welkom!] [Achtergronden] [De Wetenschap van Leven] [Wetenschap wordt gevormd door Wetenschappers] [Betrokkenheid] [Blinde Vlekken van de Wetenschap] [Wetenschappelijke Consensus] [Projecten] [OOOO]

Welkom !
SIG-zaait

Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen

Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[preventievenegeeskunst]
[zelfgenezen]
[integralegeneeskunst]
[webdokter]