(c) SIG
Wetenschappelijke Consensus

Wetenschappelijke Consensus is géén vanzelfsprekend gegeven.
Consensus wordt op allerlei onwetenschappelijke manieren gevormd.
Daarin zijn allerlei territoriale en (inter)mensenlijke effecten bepalend.
Het is zeker niet zeker of dat wat ‘wetenschappelijk’ heet, ook waar is.

Wetenschappelijke consensus word bepaald door macht en gezag, geld en geweten.
Grote bedrijven ‘betalen’ al heel lang voor de uitkomsten die zij wilen zien.
Overheden zijn daarin al heel lang niet neutraal meer.
Dat geldt ook voor universiteiten; waarvan het beleid door overheid/bedrijven wordt bepaald.

[Welkom!] [Achtergronden] [De Wetenschap van Leven] [Wetenschap wordt gevormd door Wetenschappers] [Betrokkenheid] [Blinde Vlekken van de Wetenschap] [Wetenschappelijke Consensus] [Projecten] [OOOO]

Welkom !
SIG-zaait

Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen

Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[preventievenegeeskunst]
[zelfgenezen]
[integralegeneeskunst]
[webdokter]