Teksten

Titel

Het Innere Koninkrijk

Het innere koninkrijk
O#o van Nieuwenhuijze

Er zijn veel verhalen over "het koninkrijk in ons".
Het volgende legt uit hoe, en waarom, het werkt.

Twee visies komen samen:

 • Het bijbelse verhaal (ook van andere culturen) over het bestaan van een koninkrijk in ons.
 • En de sprookjes (uit alle landen) die verhalen over koningen, ridders, boeren en draken

Daarin is ook de integratie van wetenschap en religie te vinden: dat waarin/-aan we geloven.

 

De kern van het verhaal is simpel: de oplossing is in ons lichaam te vinden.
Dat is waar het verhaal over gaat

 • In ons brein hebben we vier systemen, die met elkaar zijn verbonden:
  • Epifyse  : "de koning"  :
   het integratiepunt van onze beleving van de omgeving
  • Hypothalamus : "de regering" :
   het onderscheidingsvlak voor onze besluiten en hoe we daarmee omgaan
  • Kliersysteem : "overheidsorganen" :
   het uitvoerende verzorgingssysteem voor co÷rdinatie van interactie.
  • Cellen  : "de bevolking" :
   de daad-werkelijke beleving van onze omgeving.

Jij bent zelf 'god': jij bepaalt wat de koning voor waar houdt.
Wat jij voor waar houdt, is waar de Koning op reageert.
Dat wordt vertaald naar je lichaam; je koninkrijk = het koninkrijk van de sprookjes.
Als je verantwoording neemt voor je keuze, dan bepaal je zo het welzijn van je leven en omgeving.

 • In deze beschrijving komen veel zaken samen.

Het gaat altijd om onze beleving: wat we voor waar houden, bepaalt onze beleving.
Daarin hebben we een eigen keuze: de omgeving die we be-leven.
Het gaat om de balans in wat we in ons beleven, en wat we in onze omgeving beleving.
In het 'Goede koningschap' komt dat samen. Je bent zelf de adviseur van je koning.

In ons lichaam zien we hoe dit regeringssysteem functioneert.
Daarin is ook te zien dat het bestuur uiting geeft aan wat je gelooft.
In ons lichaam wordt wat je gelooft je waarheid:
Waar je in gelooft, zal je ook aan geloven...

In ons lichaam is een logica te herkennen.
De relatie tussen koning, regering, overheid en bevolking gaat over de vertaling van realisatie in actie.
Daarin spelen onze hersenen (met 4 facetten) een rol, net als de vertaling (met 4 facetten) naar het lichaam.
De essentie is dat we door onze vrije keuze onze beleving bepalen: je geloof is daarin bepalend.

Dit betekent dat we, in ons lichaam, wetenschap met geloof - altijd - verbinden.
In ons lichaam komen informatie en materie samen.
De relatie tussen beide wordt bepaald door onze vrije keuze.
Bepalend daarin is de betrokkenheid die je be-leeft.

 • Laten we eerst kijken hoe dat werkt in ons lichaam.

Sensorcellen reageren op informatie van onze omgeving : puntvormig : 0D
Neuronen geven deze informatie door in het lichaam : lijnvormig : 1D
Plexus verweven deze signalen en onderscheiden wat nieuw is : vlakvormig : 2D
Hersenen integreren de signalen van lichaam en omgeving : volume : 3D

Achterhersenen bieden ons onze integratie in onze integrale be-leving : 3D
Rechterhersenen helpen ons een positie te bepalen in onze relaties : 2D
Linkerhersenen maken het mogelijk daarin logische stappen te nemen : 1D
Voorhersenen bieden ons de ervaring van de resulterende unieke beleving : 0D

De Hersenstam biedt ons het aanknopingspunt met de beleving van ons lichaam
Het Cerebellum brengt alle lichaamsbelevingen voor ons samen.
De Cortex brengt alle omgevingsbelevingen samen.
De hersenkern is waar we onze betrokkenheid in dat samenspel kiezen.

De Epifyse reageert op onze keuze in onze be-leving
De Hypofyse vertaalt dat interne/externe aanpassing in/van ons lichaam.
De Klieren bepalen daarop het interne klimaat van reacties in ons lichaam.
De Cellen worden daardoor bepaald; in hun beleving en gezondheid.

 • Laten we verder kijken hoe dat als Koninkrijk is te be-leven.

Het lichaam heeft haar eigen wijsheid en beleving.
De cellen van het lichaam hebben hun eigen integriteit; elke cel is belangrijk.
Alle cellen van ons lichaam zijn ontstaan uit de zygote: hun integrale (hieros) oorsprong (archŔ).
Onze lichaamscellen hebben miljarden jaren historie in het over-/samenleven op/met aarde.

Onze cellen bevatten de kennis van leven op/van Aarde.
De zijn als het ware supercomputers, die elk hun eigen leven hebben, samen.
Ons lichaam is deel van de omgeving; en staat daar nooit los van.
Ons lichaam i s daarin deel van het universum (wat men ook wel god noemt).

In onze cellen vond je alle ervaring van het (over)leven op Aarde.
In onze cellen zijn ook alle processen te vinden, die al in de zon, en sterren, voordien zijn te vinden.
In onze cellen zie je dezelfde principes die al speelden in de Kosmische Gaswolk, na het ontstaan van het universum.
In onze cellen zie je een manifestatie van de schepping van het uniVersum; het is een vorm van schepping.

Ons lichaam is deel van de schepping; het is daar een integraal autonoom actief deel van.
Ons lichaam is onderdeel van die schepping; we zijn geen schepsel, maar schepper.
Ons lichaam is een uiting van de essentie van schepping: het samenspel tussen informatie en materie.
Ons lichaam is ons contactpunt naar schepping: ons paleis: tijdruimtepak voor beleving van energie-bewustzijn.

 • Zo ben je dan met dat koninkrijk verbonden:

In principe ben je de koning te rijk: je rijk is het universum, en je lichaam de koning.
Je koning is je pion in het be-leven van je schepping.
Je koning is te vergelijken met de geest in de fles: "Je Wens is zijn Opdracht".
Alles wat je voor waar houdt, is de waarheid doe je koning voor je waar maakt.

Waarheid is een waarneming; maar hier is je geloof je overtuiging.
Dat waarvan jij beweert, kiest, dat het waar is, is de Waarheid voor je koning.
Voor je Epifyse is dat wat (voor je) waar is; je lichaam draagt daarvan de gevolgen.
Elk besluit wat je neemt, bepaalt zo de beleving van je lichaam, en dus je plaats in je omgeving.

Leven is zo een les in het leren nemen van besluiten.
Het is ook een bijles voor het verschil tussen wat je waar-neemt, en voor waar (-) houdt.
Je leven is het resultaat van je realisatie; zoals en computer een programma uitvoert.
Ook wanneer je fouten maakt in je besluiten (we leren van fouten) bepaalt dat je beleving.

De sprookjes over de draken, gaan over je diepe vermogens.
De draken zijn je Kundalini; je oer reflexen: de primaire scheppende vermogens van je lichaam.
Wanneer je er een zootje van maakt, beschermt de draak je talenten (goud) en scheppend vermogen (maagden).
Het is dan zaak je weer met je eigen natuur te verbinden (de boerenzoon) om met de draak te praten; want de koning in zijn bolwerk/cultuur van overtuigingen kan de puurheid van de natuur niet meer be-leven.

 • Dit is dan de conclusie:

De sprookjes over koningen en draken gaan over het herstel van je contact met je natuurlijk scheppend vermogen.
De beschrijving van het koninkrijk in je gaat over de werkelijkheid van je lichaamsbeleving
De visies van wetenschap (materie) en religie (informatie) komen daarin samen.
Wat je voor waar houdt bepaalt je beleving. Daarin heb je een keuze.

20080107

(c) SIG
[Welkom!] [Achtergronden] [Algemene gedachten] [Teksten] [De Wetenschap van Leven] [Projecten] [OOOO]

Welkom !
SIG-zaait

Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen

Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[preventievenegeeskunst]
[zelfgenezen]
[integralegeneeskunst]
[webdokter]